top of page

1 til 1 coaching

Til deg som er urolig, bekymret, stresset, overveldet, perfeksjonistisk, dårlig til å sette grenser, oppgitt eller frustrert. - Ønsker du endring i livet ditt? Det er mulig å få til.

Hvis det er noe som skurrer i livet, eller det er sider av deg selv du gjerne vil utvikle kan du ha nytte av coaching. Gjennom å jobbe 1 til 1 kan jeg bidra til at du finner ut mer om hva som motiverer deg, hva som hindrer deg og hva som bor i deg - av styrker og ressurser. Book en gratis og uforpliktende samtale med meg for å finne ut mer om 1 til 1 coaching.

Samtale_edited.jpg

Hva kan du oppnå gjennom 1 til 1 coaching?

 • endring og utvikling

 • oppnå et ønsket mål

 • komme deg gjennom en krevende situasjon

 • ta et vanskelig valg

 • bli mer bevisst tanker, følelser og adferd

 • bli mer i stand til å regulere egne tanker, følelser og adferd

 • bli mer bevisst eget potensiale

 • mental opprydning

 • finne ut hva som begrenser og styrer deg i utfordrende situasjoner

 • få klarhet i hva som er viktig for deg

 • finne motivasjon og drivkraft

 • øke selvfølelse og selvtillit

 • bli bedre på ledelse og selvledelse

1 til 1 Coachingtjenester

Jeg jobber fortrinnsvis med coachingprosesser fordi jeg har erfart at det gir de beste resultatene. Det vil si et antall samtaler der vi jobber aktivt mot ditt mål. Inkludert i prosessen er det kartlegging og bevisstgjøring, jobbe med hindringer, jobbe med styrke, motivasjon og ressurser som skal til for at du skal nå dine mål.

 

For deg som ønsker økt bevissthet, og som vil finne ut mer om deg selv, tilbyr jeg også kartlegging. Jeg tilbyr coaching fysisk i Kristiansand, men coacher også klienter fra hele landet via nett.

Mission accomplished_edited.jpg

Coachingprosess

En coachingprosess er en prosess der vi jobber systematisk sammen over en tidsperiode på 4 - 6 måneder.  I løpet av perioden har vi samtaler a 60-120 minutter. Du vil få tilpassede oppgaver mellom hver gang vi snakker sammen.

Fase 1:

Vi starter med å kartlegge hvor du er i dag, og hvor du vil. Vi finner underliggende årsaker til  dine utfordringer. Du vil bli bevisst dine måter å tenke på, hva som trigger disse  tankemønstrene og hvordan de påvirker følelsene og handlingene dine. 

Fase 2:

Denne fasen handler om endringsarbeid og forsterking av vaner. Her vil vi sammen ta i bruk konkrete verktøy for at du skal kunne endre det som ble avdekket i kartleggingen. Vi jobber både i samtalene, og du jobber videre hjemme mellom samtalene. Målet er at du skal tenke, føle og handle annerledes i forhold til det som har vært utfordrende for deg. Deretter vil vi jobbe med å forsterke de nye vanene slik at det blir en naturlig del av din væremåte. 

Jeg er tilgjengelig for deg i løpet av prosessen, og du vil få oppgaver og verktøy du kan bruke underveis, men også etter at prosessen er ferdig.

Din investering: 15 900, - + mva

kartlegging_edited.jpg

Kartlegging

Kartlegging er en coachingsamtale på  inntil hele 150 minutter der målsetningen er å bli bevisst på hva som er dine mål og ønsker og hva som er til hinder for at du når disse. Vi snakker om hvor du er i dag, og går i dybden for å avdekke dine tanke- og handlingsmønstre. Det kan  for eksempel være snakk om begrensende sannheter eller tankefeller du har med deg.

Hvorfor velge kartlegging?

 • Du er nysgjerrig på coaching, og vil finne ut om det er noe for deg

 • Få innsikt i underbevisste mønstre

 • Sortere tanker

 • Få nye perspektiver 

 • Få innsikt i hva du egentlig vil

 • Få innsikt i hva som hindrer deg 

 • Å bli bevisst er det første steget på veien mot endring. Når du vet hva som er dine utfordringer og styrker kan du allerede begynne å endre deg

Du kan velge å bruke kartleggingssamtalen til å finne ut om du vil gå videre med endringsarbeid i en prosess.

Det inkluderer at du får en skriftlig oversikt over det vi kommer fram til, som jeg utarbeider etter samtalen

Din investering: 2 900,- + mva

bottom of page