top of page

Gratis produkter

Din daglige praksis for vekst og utvikling

En arbeidsbok du kan bruke til å sette deg mål og se dine kvaliteter og og gode egenskaper i det daglige. Det kan bidra til å gi deg et løft. Når du skriver i den hver dag gir det deg rom for refleksjon og du endrer hvordan du ser på deg selv og verden.

Visualisering for å sette sunne personlige grenser

Sunne personlige grenser kan hjelpe deg å ivareta dine behov og verne om det som er viktig for deg. Denne visualiseringen kan du bruke hver dag som et ledd i å styrke deg selv og dine personlige grenser. 

bottom of page